คุยกับหมออัจจิมา

Many people think that tattoo is only for esthetics, and it is popular in some groups of people. However, do you know that the tattoo has been used for a very long time and now has been introduced to use in medical treatment? Therefore, it becomes the topic, "tattoos changed life"

Breasts are the important and attractive part of women. Main problems of many girls must be her boobs. Some with small size may lack of confidence. Some with big size face saggy and unshaped problems. Therefore, it is definitely a big concern for all big and small girls.

The eyes are the body's vital organs because they say the eyes are the windows to the heart. Therefore, it is important for eye beauty,

Talking about thyroid disease, it may sound familiar to you. People, nowadays, have a thyroid problem and not know it, so they do not treat it immediately.

"Acne" is not only the teenage problem. When you become older, your body is degenerating, and the function is decreasing. In menopause, ovary will produce less female hormones causing some male hormones increasing. Thus, sebaceous gland will produce more fat causing pore enlarging and acnes. Moreover, elderly prone to have immune system disorders, so they tend to have chronic acne 20% rather than younger. Causes of acne in menopause are as follows:

If you don't want a breaking-out face, do not take a risk with using cheap products because our face has only one face. Wee should be careful for it. Beautiful things are indispensable for all ages. We live in an age where everyone can buy products and use it. Online product propaganda including plastic surgery can improve your look better. If the result is satisfactory, you will be fine. But, if there are side effects and not as expected or worse, you will be suffer and waste of your money later.

Many people want to undergo HIFU treatment to be trendy and beautiful with V slim face, but may still not know what HIFU is and who is suitable for. With increasing of age, everyone will face sagging skin problems and various wrinkles on the face. Caused by aging skin cells, we may look worn down and not as beautiful and firm as before. Each person will find different ways to tighten their face, including surgery and medical innovations. Whether it is a face lift surgery injection, filling, fine thread lifting, and "HIFU" technology, these are such very popular innovation today.

Long time no see! Have you gain weight??? This is such a painful word. Long time no see? Talk to me like that ruining my confidence!!! Do I really gain weight? And how can I get rid of these stubborn fats? Overweight and fat deposition in many parts of body including belly, upper arms, and thighs are big problems for many people. This is a condition of subcutaneous fat deposition more than normal people, or it is called ‘obesity’. Obese people are prone to diabetes 3-5 times than others, and such condition leads to cardiac disease, hypertension, cancer, and irregular hormone functions as well.

Many girls are suffered from wrong-site surgery. Moreover, some undergoes operations with quack or impostor causing mistakes and worse results. They will feel unpleasant, lose their confidence, and waste their money on the right treatment

เชื้อรา สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง เชื้อรา ทำให้เกิดอาการคัน เป็นกละ เกลื้อน ในบริเวญหลังหรือหน้าอก ส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีผิวไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานในร่างกายเสียไป เดิมทีในร่างกายของเรามีเชื้อราอยู่แล้วตามธรรมชาติ แต่ที่เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นเพราะว่า

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy