Face

SmashLift Technique เป็นเทคนิคการฉีดยกผิวชั้นกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อย ซึ่งคิดค้นโดย พญ.อัจจิมา ช่วยแก้ปัญหา ความหย่อนคล้อยบนในหน้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่เจ็บ ไม่บวม ไม่ทิ้งร่องรอย เห็นผลทันทีหลังการรักษา

โปรแกรมรักษาฝ้าทั้งจากภายในและภายนอก ด้วยเลเซอร์ที่มีความจำเพาะกับชนิดฝ้าที่เป็น ร่วมกับการใช้ Growth Factor

ยกกระชับ

ยกกระชับ