การแพทย์ด้าน Wellness กับการเติบโตเศรษฐกิจไทย⎜คิดเพื่อชาติ

รายการ คิดเพื่อชาติ
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชปถัมภ์

ร่วมกับ

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

คุยเรื่อง Wellness, Wellness medicine, Spa, ความเหมือนหรือความต่างอย่างไร เทรนทางด้าน Wellness และจะเกิดอะไรถ้าเราไม่ดูแลหรือเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจจะช่วยอะไรเราได้บ้าง และถ้าเราไม่ป้องกันสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy