Aesthetic Medicine & Surgery Conference x Malaysia of Aesthetic Medicine (ASMC X MASM)

Aesthetic Medicine & Surgery Conference x Malaysia of Aesthetic Medicine (ASMC X MASM)

     ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์นำโดย แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในวิทยากรจากทีมแพทย์ด้านผิวหนังของประเทศไทยในการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้นำระดับโลกกว่า 100 คน เข้าร่วมในการประชุมเวชศาสตร์และศัลยกรรมความงามที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ที่มา: https://www.amsc.com

ที่มา: https://www.amsc.com.my/wp-content/uploads/2022/08/AMSC22-Brochure-Delegate_compressed-1-3.pdf


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy