โปรแกรมชะลอวัย
( Anti-Aging Program )

โปรแกรมปรับสมดุลฮอร์โมน
ด้วยวิธีธรรมชาติ
( Natural Hormone Therapy )

โปรแกรมตรวจสมดุลการทำงาน
ระดับเซลล์แบบทั่วร่างกาย
( Total Bio Scan Program )

โปรแกรมตรวจวัดระดับสารอาหาร
( Individual Optimal Nutrition Test )
โปรแกรมฟื้นฟูเซลล์
( Biocell Therapy Program )
โปรแกรมการรักษาด้วยสารอาหาร
( Nutritional Medicine Program )
โปรแกรมภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
แบบเรื้อรัง
( Inhalant Allergy Program )

โปรแกรมภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง
(  Food Allergy )

โปรแกรมรักษาและป้องกันการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด
( Ischaemic Heart Disease )
โปรแกรมล้างพิษ
ด้วยคลื่นอินฟาเรดระยะไกล
( Far Infrared Therapy Program )
โปรแกรมตรวจวัด
ระดับสารโลหะหนักในร่างกาย
( Heavy Metal Test Program )
โปรแกรมประเมินสภาวะ
ทางโภชนาการของร่างกาย
BIA ( Bioimpedance Analyzer Program )
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง
มะเร็งเต้านมจากปัสสาวะ
( Estrogen Cancer Risk Program )
โปรแกรมการตรวจประเมินอายุ
ร่างกายจริง
( Biophysical Assessment Test Program )
โปรแกรมการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
( Chronic Dermatology Program )
โปรแกรม Detox ล้างพิษแบบผสมผสาน
( Intregrative Intravenous
Detoxification Program )
โปรแกรมรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
( Atopic Dermatitis )
โปรแกรมการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
แบบครบวงจร
( Comprehensive psoriasis treatment program )
โปรแกรมการล้างพิษด้วยบาร์ธ เธอราปี
( Bath Therapy Program )
โปรแกรมการล้างพิษด้วยการ
ออกกำลังกายแบบ Whole Body Vibration Or Fit-Med 
( Detoxification program with exercise
Whole Body Vibration or Fit-Med )
โปรแกรมการรักษา
แบบการแพทย์ทางเลือก
( Alternative Medicine Treatment Program )
โปรแกรมการล้างพิษ
ด้วยการสวนล้างลำไส้แบบระบบปิด
( Oxygenated Colon Therapy Program )

โปรแกรมขับสารพิษ
ด้วยการให้วิตามินทางเส้นเลือด
( Detoxification program
with parenteral vitamins )