Ultra wellness ปรับสมดุลร่างกายเฉพาะบุคคล โปรแกรมปรับสมดุลร่างกายเฉพาะบุคคลใช้หลักการแพทย์ ที่เรียกว่า Functional Medicine วิวัฒนาการการแพทย์ในขั้นตอนการตรวจรักษาโดยใช้วิธีเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางวิเคราะห์ถึงปัญหาและให้การดูแลได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดโรค และป้องกันรักษาโรคซับซ้อนได้เป็นผลดี 

Natural Hormone Therapy ปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยวิธีธรรมชาติ เมดดิไซน์ได้จัดเตรียมโปรแกรมการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศในหญิงวัยหมดประจำเดือนและชายวัยทองที่มีความผิดปกติของการทำงานระบบต่างๆในร่างกาย

   ตรวจสมดุลการทำงานระดับเซลล์แบบทั่วร่างกาย Total Bio Scan เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพระดับเซลล์ด้วยการตรวจคัดกรองการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้นอย่างละเอียด ช่วยค้นความผิดปกติและความเสื่อมที่ซ่อนเร้นในร่างกาย ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยได้อย่างแม่นยำ

 ตรวจวัดระดับสารอาหาร Individual Optimal Nutrition test เป็นการตรวจภาวะโภชนาการของร่างกาย ด้วยการตรวจระดับสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ micronutrient ในเลือด รวมทั้งระดับความเสื่อมของเซลล์ที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระ ทำให้ทราบว่าร่างกายของเราเหมาะกับการบริโภคอาหาร วิตามิน อาหารเสริมประเภทใด 
   โปรแกรมฟื้นฟูเซลล์(Biocell Therapy) เมดดิไซน์ได้พัฒนาศาสตร์การฟื้นฟูเซลล์ที่สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นเซลล์ต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แนวธรรมชาติบำบัดโฮมีโอพาธีซึ่งใช้สารจากธรรมชาติที่ไม่มีสารตกค้างและไม่เกิดผลข้างเคียง ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมในโรคเรื้อรังต่างๆได้
   การรักษาด้วยสารอาหาร(Nutritional Medicine Program) เมดดิไซน์ได้คัดสรรอาหารเสริมจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งการใช้วัตถุดิบแบบ Medical Grade ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ ได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP และ GRAS ปราศจากอันตรายจากสารเคมี เชื้อราและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
   รักษาภูมิแพ้ที่ต้นเหตุ เมดดิไซน์ร่วมกับศูนย์ห้องปฏิบัติการในประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจโรคภูมิแพ้อาหารและทางเดินหายใจชนิดเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ แบบพิเศษ นอกจากนี้แพทย์จะแนะนำการดูแลรักษาด้วยวิธีการแพทย์แบบผสมผสาน ช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง เพื่อลดการใช้ยาเคมี

   ภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้บ่อยที่สุด การแพ้อาหารแบบเรื้อรังเกิดขึ้นเมื่อร่างกายย่อยอาหารได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานยาปฏิชีวนะ ยาลดกรด ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ รับประทานอาหารซ้ำๆ หรืออาจเกิดขึ้นได้เองจากความผิดปกติของร่างกาย

   โปรแกรมรักษาและป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยการลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการลดปัจจัยเสี่ยงเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้มีการตีบของเส้นเลือดหัวใจและยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลงด้วย
การล้างพิษด้วยคลื่นอินฟาเรดระยะไกล Far Infrared Therapy เพื่อช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย ทั้งโลหะหนัก สารเคมีและสารพิษที่ละลายในไขมันให้ออกมากับเหงื่อ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ทำให้ระบบหลอดเลือดหัวใจทำงานดีขึ้น ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยลดความตึงเครียด
   โปรแกรมตรวจวัดระดับสารโลหะหนักในร่างกาย การมีโลหะหนักสะสมในร่างกายอาจเป็นสาเหตุของอาการต่างๆ ได้แก่ ท้องอืด ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ หงุดหงิดง่าย มีไข้ต่ำ ๆ เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น โรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ เป็นต้น
BIA ( Bioimpedance Analyzer) นวัตกรรมเพื่อการประเมินสภาวะทางโภชนาการของร่างกาย การตรวจมวลร่างกาย BIA เป็นการประเมินผลทางโภชนาการในร่างกาย เพื่อช่วยในการวางแผนโปรแกรมโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสม 
 โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมจากปัสสาวะ ทางการแพทย์ยังนิยมใช้เพื่อการบอกความเสี่ยงแต่เริ่มแรก และเป็นการตรวจประเมินความเหมาะสมก่อนการได้รับฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือน และใช้ตรวจเพื่อการติดตามผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมหลังการได้รับฮอร์โมนทดแทน
Biophysical Assessment Test โปรแกรมการตรวจประเมินอายุร่างกายจริงการประเมินอายุร่างกายจริ ชวยให้ทราบอายุร่างกายจริงที่อาจแข็งแรง เท่ากับ หรืออ่อนกว่า หรือแก่กว่าอายุจริง ช่วยในการวางแผนดูแลสุขภาพ
โปรแกรมการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง การลุกลามของโรคจนเกิดโรคผิวหนังเรื้อรังอาจมีปัจจัยมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น ปัจจัยทางพันธุ์กรรม ภาวะแวดล้อมบางอย่างกระตุ้นให้เกิดอาการของโรค อาหาร การติดเชื้อ ความเครียด การแกะเกา การใช้ยาบางชนิด เป็นต้น
ล้างพิษแบบผสมผสาน เมดดิไซน์ได้เลือกใช้วิธีการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมในแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารเสริมควบคู่กับการการล้างพิษทางเส้นเลือดดำ 
 โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง มีลักษณะเป็นผื่นเรื้อรังบริเวณแก้ม ลำคอ ข้อพับแขน แขน มือ และเท้า ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ถึงแม้ว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนี้จะเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ แต่หากปฏิบัติตามคำแนะนำและดูแลผิวอย่างถูกต้องก็จะช่วยทำให้อาการต่างๆ ของโรคบรรเทาลง และหายได้เร็วขึ้น
 โปรแกรมการรักษาโรคสะเก็ดเงินแบบองค์รวม 
เป็นวิธีการรักษาที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การล้างพิษด้วยวิธีต่างๆ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงินได้
การล้างพิษด้วยบาร์ท เธอราปี  (Bath Therapy)
เป็นการแช่ตัวในน้ำที่ผสม Apple Cider Vinegar ในอ่างอาบน้ำซึ่งช่วยละลายไขมันที่ปกคลุมชั้นผิว และเร่งการกำจัดของเสียออกจากเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น 
การล้างพิษด้วยการออกกำลังกายแบบ “Whole Body Vibration”หรือ Fit-Med เป็นเครื่องออกกำลังกายแนวใหม่ที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทของกล้ามเนื้อหรือการสั่นของทั้งร่างกาย ช่วยเผาผลาญพลังงาน เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยควบคุมสมดุลของการหลั่งฮอร์โมน
มะเร็งผิวหนังปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุการตายในอันดับแรกของคนไทย โดยเซลล์เนื้อร้ายนี้จะมีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายไปอยู่รอบด้านของเซลล์ปกติอย่างรวดเร็ว โดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นก้อนหรือเป็นแผลมะเร็งขนาดใหญ่
การล้างพิษด้วยการสวนล้างลำไส้แบบระบบปิด Oxygenated Colon Therapy ช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ด้วยการทำความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรก กากอาหาร ของเสีย สารพิษตกค้างให้หมดไป จึงมีโอกาสที่กากอาหาร เซลล์เนื้อเยื่อที่ตายแล้ว พยาธิและน้ำเมือก จะเกาะติดอยู่ตามผนังลำไส้

โปรแกรมขับสารพิษทางเส้นเลือด ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการอุดตันของหลอดเลือด ช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง จึงใช้รักษาและบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน หอบหืด ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ ลำไส้อักเสบ ไขข้ออักเสบ อัลไซเมอร์ เริม โรคหลอดเลือดหัวใจ

Powered by MakeWebEasy.com