โปรแกรมตรวจการโรคจากยีน Predictive Gene Testing

        ในชีวิตที่ผ่านมา… บ่อยครั้งที่อาจต้องบอกตัวเองว่า หากรู้ก่อนหน้านี้ก็คงดี จะได้เตรียมตัวป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ แต่ถ้านั่นหมายถึงเสี้ยวนาทีของชีวิตหลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหรือวินาทีที่ลูกน้อยลืมตาพร้อมกับโรคร้ายทางพันธุกรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ท้ายที่สุด…อาจไม่เหลือโอกาสให้ได้ทำอะไรอีก แม้แต่กล่าวคำสั่งเสีย

        โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมถูกขนานนามว่าเป็น “โรคเวรโรคกรรม” เพราะเป็นโรคที่ติดตัวมานับแต่เกิดการปฏิสนธิ ผลพวงที่ได้รับนั้นกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการรักษา

        ด้วยเหตุนี้การตรวจสุขภาพระดับยีนจึงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน หลังนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความผิดปกติและการกลายพันธ์ของยีนที่ส่งผลต่อ “การเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม” อาทิ โรคธาลัสซีเมีย โรคซิสติคไฟรโบรซีส โรคหูหนวกจากพันธุกรรม รวมถึงการตรวจหาโอกาสการเกิดโรคซับซ้อนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหืดหอบ โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น การตรวจยีนยังบ่งชี้ต่อการตอบสนองต่อยาของร่างกาย ทำให้ทราบว่ายาชนิดใดส่งผลข้างเคียง ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาชนิดนั้นๆจึงช่วยให้แพทย์ผู้รักษาสามารถนำข้อมูลผลยีนที่มีอยู่มาใช้เป็นแนวทางในการเลือกชนิดของยา การปรับขนาดของยา เพื่อให้ผลของยาออกฤทธิ์สูงสุดโดยปราศจากผลข้างเคียง การตรวจยีนจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจในสุขภาพของตนเอง

        ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจยีนพัฒนาไปไกลขึ้น ทำให้การดูแลสุขภาพด้วยการตรวจยีนเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถตรวจได้ เพราะราคาถูกลงกว่าเดิมมาก ทั้งยังสามารถระบุยีนกลายพันธ์ ยีนดื้อยา ยีนแพ้ยา รวมถึงยีนก่อโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้กว่า 100 ชนิด จากการใช้น้ำลายเพียงเล็กน้อย จึงไม่ยุ่งยาก ไม่มีผลข้างเคียงจากการตรวจ และใช้ตรวจได้ในทุกเพศทุกวัย

        สำหรับความคุ้มค่า…เราคงเห็นได้ชัดว่า แม้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ได้พยายามปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพเป็นเชิงป้องกันมากขึ้น หลังพบว่าการดูแลสุขภาพแบบเดิมนั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียในทรัพยากรบุคคลและผลาญงบประมาณชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ ท้ายที่สุด… คงต้องอยู่ที่มุมมองการดูแลสุขภาพของตัวเองว่าต้องการมองนอกกรอบโดยการเลือกตรวจยีนแค่เพียงครั้งเดียว แต่สามารถวางแผนอนาคตสุขภาพไปได้ตลอดชีวิตหรือไม่ Predictive Gene Testing จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คุณและบุตรหลานได้

 

 

กระบวนการตรวจสอบยีน (Procedure)

 • เก็บตัวอย่างจากน้ำลายผู้ตรวจ โดยเก็บน้ำลายตอนเช้าก่อนการบ้วนปากและแปรงฟัน
 • นำส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ Diagnogene ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ ใช้เวลา 3-4 สัปดาห์
 • ส่งผลตรวจกลับมายังแพทย์เพื่อให้คำแนะนำ

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบยีน และบุคคลที่ควรได้รับการตรวจยีน

 • เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันเพื่อการดูแลสุขภาพรวมถึงการวางแผนครอบครัวในอนาคต
 • เพื่อทราบประวัติการแพ้ยาและการตอบสนองของยาบางชนิด เพื่อป้องกันการแพ้ยา หรือผลข้างเคียงอันเกิดจากยาบางชนิด และยังเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ผู้ให้การรักษา ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเลือกใช้ยา
 • เพื่อระวังป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม
บุคคลที่มีความจำเป็นและควรได้รับการตรวจยีน
 • คุณแม่ก่อนตั้งครรภ์
 • เด็กแรกเกิด
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง
 • บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง

ทำไมถึงต้องเลือกตรวจยีนกับศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์
 • เมดดิไซน์ นำส่งตรวจยีนที่ศูนย์ Diagnogene ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจยีน จึงให้ผลที่แม่นยำ
 • ขั้นตอนการส่งตรวจทำได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องเจาะเลือด เพียงเก็บตัวอย่างน้ำลายลงในอุปกรณ์ตรวจเก็บตัวอย่าง จึงไม่เจ็บตัว แปลผลพร้อมให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คุณมั่นใจและเข้าใจในผลการตรวจ
 • ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว ทราบผลภายใน 3-4 สัปดาห์
 • ราคาประหยัด เพราะสามารถตรวจหาความบกพร่องของยีนได้มากมาย อาทิ การตรวจสอบภาวะพาหะของโรค การตอบสนองต่อยา และการตรวจสอบโรคเรื้อรัง รวมกว่า 100 ชนิด
Powered by MakeWebEasy.com