สาขา พอร์โต ชิโน่ พระราม 2
เปิดทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)  เวลา 10.00 – 19.00 น.
ตั้งอยู่ใน โครงการ พอร์โตชิโน่ 99/10-11 หมู่ 4  ถนนเอกชัย  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง  สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ : 034-110-777