เจนเทิลแย็ก (Gentle Yag)
 
        เป็นเลเซอร์จากบริษัทแคนเดลลา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความอ่อนโยนต่อผิว มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดขนในทุกสภาพผิว รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดที่ใบหน้าและขาที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 mm ลดริ้วรอย โดยเทคโนโลยีนี้จะมีระบบพ่นความเย็นที่ให้ความละเอียดสูง ผสานไปกับลำแสงเลเซอร์ที่มีพลังงานและระยะเวลาการปล่อยแสงเลเซอร์ที่แม่นยำทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ทำโดยแพทย์
เครื่อง GentleMAX Pro
หลักการทำงาน
 
        เจนเทิลแย็ก(Gentle Yag) เป็นเทคโนโลยีเลเซอร์ลองเพาซ์นีโอไดเนียม – แย็ก (long pluse Nd:YAG laser) มีความยาวคลื่นแสงที่ 1064 nm ให้พลังงานได้ถึง 80 จูน เป็นเลเซอร์ที่ลงลึกและมีความจำเพาะต่อเม็ดสีที่อยู่ที่บริเวณรากขนจึงสามารถกำจัดขนที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลในทุกสีผิว อีกทั้งยังถูกดูดซับได้ดีโดยเม็ดเลือดแดง  จึงสามารถรักษาเส้นเลือดขอดที่มีสีม่วงหรือสีดำหรือสีเขียว ทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ (ขนาดไม่เกิน 2.5 mm) และกระตุ้นคอลลาเจนในผิว โดยไม่ก่อให้เกิดรอยดำบนผิวภายหลังการรักษา ขณะที่เลเซอร์ทำงานจะมีระบบให้ความเย็นดีซีดี (DCD:Dynamic Cooling Device)ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของบริษัทแคนเดลลาพ่นความเย็นเพื่อปกป้องผิวชั้นบนก่อนการยิงเลเซอร์ทุกนัด  ทำให้ผลการยิงเลเซอร์แต่ละนัดต่อผิวหนังชั้นบนรับการปกป้องอย่างนุ่มนวล ไม่เกิดรอยแดงรอยด่างดำหลังทำเลเซอร์ หลังทำการรักษาด้วยเจนเทิลแย็ก(Gentle Yag)  จะไม่ทำให้เกิดแผล ทั้งยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ แพทย์เลือกขนาดของหัวยิงได้ตามรอยโรคดังนี้
 
เส้นเลือดขอดบนใบหน้าและขา     มีหัวยิงขนาด 1.5, 3 mm
ลดริ้วรอย                                        มีหัวยิงขนาด 6, 8 , 10 mm
กำจัดขน                                         มีหัวยิงขนาด 12, 15 , 18 mm
 
ข้อควรปฏิบัติในการเข้าการรักษา
 
 1. กรณียิงกำจัดขน (Hair Removal) ระยะเวลาในการกำจัดขนใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต้องการกำจัดขน ก่อนการรักษาควรหยุดกำจัดขนด้วยวิธีอื่น เช่น ถอนขน หรือ Wax ขนหรือElectrolysis ก่อนมาทำการรักษา อย่างน้อย 6 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การรักษาประมาณ3-5ครั้งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แต่ละครั้งเว้นระยะห่างประมาณ4สัปดาห์        
                   
  ก่อนการรักษา ให้โกนขนบริเวณที่จะทำการรักษาให้เหลือตอ ประมาณ 1-2  mm และบริเวณที่การรักษาจะต้องแห้งและสะอาด แล้วจึงยิงเลเซอร์        
                   
  หลังทำการรักษา  จะมีแดงหรือบวมเล็กน้อยบ้างเป็นปกติ ให้ใช้ Cool pack ประคบ ประมาณ 10-15 นาที หรือจนหายแดง หรือบวม แนะนำคนไข้ให้เลี่ยงแสงแดดและทาครีมบำรุงและครีมกันแดดที่มีค่าSPF 30 ขึ้นไปสม่ำเสมอ
โปรแกรมรักษา GentleMAX Pro
โปรแกรมรักษา GentleMAX Pro
 
 1. กรณียิงลดริ้วรอยหรือกระชับผิว 

  ก่อนการรักษา ให้ทำความสะอาดใบหน้าหรือผิวบริเวณที่ต้องการรักษาแล้วเช็ดบริเวณนั้นให้แห้งสะอาดเพื่อให้เลเซอร์ลงสู่ผิวหนังได้ดีที่สุดคนไข้อาจได้กลิ่นไหม้ของขนอ่อนได้บ้างและขนอ่อนๆ บริเวณหน้าจะไหม้ไปด้วย ซึ่งจะทำให้หน้าเนียนขึ้นหากขนบริเวณหน้ามีเส้นหนาหรือมีจำนวนมาก อาจโกนขนบริเวณนั้นออก เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ของเส้นขน และแสงเลเซอร์จะลงไปสู่ผิวชั้นในได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

  หลังทำการรักษา  หน้าจะตึงหรือบวมแดงบ้าง แนะนำคนไข้ทาครีมบำรุงและกันแดด SPF 30 ขึ้นไป เป็นประจำทุกวัน
 
 1. กรณียิงรักษาความผิดปกติของเส้นเลือดบนใบหน้าและขา (Facial and Leg Vein) ในการรักษาเส้นเลือดด้วยเครื่องเลเซอร์เจนเทิลแย็ก(Gentle Yag) เหมาะมากกับเส้นเลือดที่มีสีดำ, ม่วงหรือเขียว แต่มีขนาดไม่เกิน 2.5 mm 

  ก่อนการรักษา  หากบริเวณนั้นมีขนให้โกนขนออก เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ของเส้นขน และแสงเลเซอร์จะลงไปสู่ผิวชั้นในได้ไม่ดีเท่าที่ควรและอาจทำให้ Burn จากเส้นขน 

  หลังทำการรักษา  จะมีแดงหรือบวมเล็กน้อยบ้างเป็นปกติ ให้ใช้ Cool pack ประคบ ประมาณ 10-15 นาที หรือจนหายแดงหรือบวม
โปรแกรมรักษา GentleMAX Pro
ข้อควรระวัง
 
 1. ไม่สามารถทำการรักษาในเส้นขนที่มีสีขาวหรือพึ่งมีการกัดสีขนมา
 2. ในกรณีที่กัดสีขนมาควรเว้นอย่างน้อย2-4 อาทิตย์ก่อนเข้ามารักษาหรือตามดุลยพินิจของแพทย์
 3. โกนขนในบริเวณที่จะทำการรักษาก่อนทำเลเซอร์กำจัดขนทุกครั้ง  เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ (Burn)  ของผิวชั้นนอก เพราะหากไม่โกนขน  เลเซอร์จะดูดซับขนของผิวชั้นนอก ทำให้ผิวชั้นนอกเกิดผลข้างเคียงได้ และทำให้แสงเลเซอร์ลงไปสู่ผิวชั้นในได้น้อย ทำให้ไม่ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพด้วย
 4. ในกรณีทายาชาเพื่อลดอาการเจ็บ  ต้องแน่ใจว่าบริเวณที่จะทำการรักษาได้เช็ดยาชาแห้งสนิท  เพราะหากเช็ดไม่แห้งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้
 5. ควรเตรียมบริเวณผิวที่จะทำการรักษาให้สะอาดและแห้งสนิท และไม่ควรใช้ Cool Pack ประคบเย็น หรือเครื่องเป่าลมเย็นในระหว่างทำการรักษา เพราะเลเซอร์ชนิดนี้ดูดซับน้ำ จะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ควรใช้ Cool Pack  ประคบเย็น หรือเครื่องเป่าลมเย็นหลังทำการรักษาเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
 6. ผู้ที่มีประวัติแพ้ความเย็นควรแจ้งแพทย์ก่อนทำการรักษา
 7. คนไข้ที่มีประวัติรับประทานยาที่ต้านการแข็งตัวของเลือด อาหารเสริมธาตุเหล็ก หรือสมุนไพรต่าง ๆ เช่นสารสกัดใบแปะก๊วย, สารสกัดจากโสม และสารสกัดจากกระเทียม ซึ่งอาจทำให้เกิดเส้นเลือดแตกได้ง่าย ควรได้รับคำแนะนำก่อนการรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
 8. คนไข้ที่มีประวัติเกิดแผลเป็นนูนแดง ควรแจ้งแพทย์ก่อนการทำการรักษา
 
 ข้อห้ามในการรักษา
 
 1. ในคนไข้ที่มีการใส่อุปกรณ์ในร่างกาย เช่น Pacemaker, cardioverters ให้ปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาอย่างใกล้ชิด
 2. ห้ามทำในคนไข้ทาวิตามิน A หรือทำการรักษาด้วย AHA หรือมีการรับประทานยาที่รักษาสิวประเภท Roaccutane มาก่อน(ถ้าจะทำการรักษาควรงดทานยาดังกล่าวก่อนอย่างน้อย 1-3 เดือนหรือตามดุลยพินิจของแพทย์)
 3. ในกรณีที่กำจัดขน รักษาเส้นเลือดขอด เว้นบริเวณที่มีรอยสัก
 4. ห้ามทำการรักษาในบริเวณที่มีแผลเปิด
 5. ห้ามทำการรักษาในคนไข้ที่พึ่งมีภาวะผิวไหม้จากแดดมา(พึ่งตากแดดแรงๆมา หรือพึ่งกลับมาจากการไปทะเล)
 6. ห้ามทำการรักษาในคนไข้ที่มีภาวะแพ้แสง(Photosensitize)
 7. ห้ามทำการรักษาในคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์
 8. คนไข้ที่มีประวัติชัก โดยประวัติระบุว่าแสงเป็นตัวกระตุ้น*
 9. ในคนไข้ที่มีประวัติรับประทานยาที่ทำให้ไวต่อแสง ให้หยุดยาดังกล่าว 3-5 วัน*
 10. คนไข้ที่มีประวัติทานยา Accutane ให้หยุดยาเป็นอย่างน้อย 6 เดือน หรือตามดุลยพินิจของแพทย์*
 11. ตามดุลยพินิจของแพทย์
 
เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา                         [ แก้ไขข้อมูล  26/11/59 ]
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    https://syneron-candela.com/na/product/gentle-pro-series
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้