โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งแนวดุลยบำบัด

Cancer Rehabilitation Program ผลการวิจัยพบว่าหลังการรักษามะเร็งหายแล้ว ผู้ ป่วยก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำได้อีกทุก ราย โดย เฉพาะในช่วง 5 ปีแรกหลังการรักษา และการกลับมาเป็นมะเร็งอีกใน ครั้งที่ 2 ยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากการการแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ประกอบกับเซลล์ร้ายมักดื้อต่อ การฉายรังสีและเคมีบำบัด โดยมีการตอบสนองต่อการรักษาเพียงร้อยละ 3-5 เท่านั้น นอกจากนี้การทำเคมีบำบัด หรือการฉาย รังสี ยังทำให้เซลล์

 

ปกติและระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยถูกทำลายไปพร้อมๆกับเซลลืมะเร็ง เป็นเหตุให้ร่างกายอยู่ในภาวะเสี่ยง ต่อการติดเชื้อต่างๆและเป็นผลสืบเนื่องให้โรคเหล่านั้นมีความซับซ้อน ยิ่งขึ้น การฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งแนวดุลยบำบัดนี้นอกจากจะ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษามะเร็งแล้ว ยังเหมาะแก่การใช้เสริมขณะรักษามะเร็ง เนื่องจากช่วยเพิ่มความทนทานให้กับ ร่าง กายและช่วยลดความเจ็บปวดจากการทำเคมีบำบัด

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้