โรคหัวใจขาดเลือด

เกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดอาการตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ กล้ามเนื้อหัวใจ ขาดออกซิเจนชั่วขณะ เกิดอาการเจ็บหน้าอก อาการจะทุเลาเมื่อพัก และถ้าเส้นเลือดที่ตีบ เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลัน จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง อาจมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลได้

 

อาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากการเสียสมดุลของการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ ในคนปกติหรือผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบเล็กน้อยการไหลเวียนของเลือดเพียงพอที่จะส่งออกซิเจนให้กล้ามเนื้อหัวใจแม้ว่าจะทำงานอย่างหนักก็ตาม ในผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบมากขึ้นจะมีอาการเจ็บหน้าอกเมื่อมีการออกแรงเพราะกล้ามเนื้อหัวใจต้องการออกซิเจนมากขึ้นแต่ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีจำกัดเนื่องจากหลอดเลือดตีบ โดยอาการจะดีขึ้นเมื่อพักซึ่งทำให้ความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง อาการเจ็บหน้าอกมักจะเป็นไม่เกิน 10 นาที แต่เมื่อหลอดเลือดตีบมากขึ้นระยะเวลาที่ออกกำลังจะน้อยลงอาการเจ็บหน้าอกจะเกิดเร็วขึ้นตามลำดับ และถ้ามีอาการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นจะขาดเลือดและตายในเวลาต่อมา ทำให้อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นอยู่นานและต่อเนื่องมากกว่า 15 นาทีขึ้นไป และอาการจะไม่ทุเลา บางครั้งมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมดสติหรือหัวใจวายได้ แม้จะไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ เลย

 

ลักษณะอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอาการเจ็บปวดเหมือนถูกกดดัน ผู้ป่วยมักจะบรรยายว่า มีอาการแน่นหน้าอก เหมือนถูกกด ถูกบีบ หรือรู้สึกแน่นกลางหน้าอก อาการเหล่านี้อาจร้าวไปยังหัวไหล่ แขน คอ ขากรรไกร หรือหลังก็เป็นได้ บางคนอาจมีความรู้สึกเหมือนมีเชือดรัดหรือมัดรอบหน้าอกอาจมีอาการเหงื่อออกอย่างมาก ตัวเย็น วิงเวียน คลื่นไส้ และอ่อนแรง ระยะเวลาของการเจ็บหน้าอกและความรุนแรงของอาการเจ็บ ขึ้นอยู่กับสภาพหลอดหัวใจว่าตีบน้อย ตีบมาก หรืออุดตันโดยสิ้นเชิง และความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ ถ้าออกกำลังมากขึ้นหัวใจต้องทำงานหนัก หัวใจมีความต้องการออกซิเจนมากขึ้น อาการเจ็บหน้าอกก็จะเป็นมากและนานกว่าในขณะพัก และถ้าการทำงานของหัวใจลดลงความต้องการออกซิเจนก็จะลดลง อาการเจ็บหน้าอกจะลดลง

 

ใครบ้างที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด มักจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง ได้แก่

1.      เพศชาย มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด มากกว่าเพศหญิง 3-5 เท่า

2.      อายุ ในเพศชายมักจะเริ่มตั้งแต่ อายุ 35 ปีขึ้นไป ในเพศหญิงจะเกิดช้ากว่า คือ มักจะเกิดในวัยหมดประจำเดือน อายุประมาณ 50-55 ปี

3.      สูบบุหรี่

4.      ไขมันในเลือดสูง

5.      โรคความดันโลหิตสูง

6.      โรคเบาหวาน

7.      อ้วนและไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย

8.      เครียดง่าย เครียดบ่อย

9.      มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดของคนในครอบครัว

10.   สารพิษโลหะหนักเรื้อรัง

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้น และมักจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้