เมดดิไซน์ คลินิก ได้รับเกียรติจากบริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์ จำกัด (Merz Aesthetics Thailand) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์อย่างไรให้รูปหน้าสวยดูเป็นธรรมชาติ

โดยแพทย์วิทยากรที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ ทางด้านปรับรูปหน้าอย่าง แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา จาก เมดดิไซน์ คลินิก