ข้อควรทราบและปฏิบัติในการเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล

1.      การรักษาประกอบด้วยการใช้หลักทางโภชนาการ การบำบัดด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้อาหารเสริม การบำบัดโรคด้วยสมุนไพรหรือโฮมีโอพาธี การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต โปรแกรมล้างพิษ การเสริมสารอาหารทางเส้นเลือด เทคนิคการจัดการกับความเครียด และ/หรือร่วมกับการให้ยา

2.      แนวทางการรักษาแบบนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านในการเปิดเผย และแจ้งข้อมูลอย่างละเอียด การตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เคยชินและการปฏิบัติตามโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะได้รับคำแนะนำดูแลจากแพทย์ นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด

3.      การรักษาแบบนี้ เป็นการค่อยๆปรับร่างกายให้เข้าสู่สมดุล Point of Leverage ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันตามสภาวะความแข็งแรง ความเรื้อรังของโรค ความสามารถในการซ่อมแซมร่างกาย ความสามารถในการกำจัดสารพิษ และพันธุกรรมของแต่ละคน รวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน บางรายอาจใช้เวลานาน 6 เดือน หรือ มากกว่า 1ปี

4.      การรักษา จำเป็นต้องมีการตอบแบบสอบถาม ตรวจ Total Bio Scan เพื่อตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่างๆเบื้องต้นโดยดูจากความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์ และอาจจำเป็นต้องมีการตรวจเลือด ปัสสาวะหรือน้ำลายพิเศษเพิ่มเติม ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนของสาเหตุการเกิดโรค ท่านอาจได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคการวินิจฉัยโรคที่เน้นการตรวจหาความผิดปกติที่การทำงานระดับเซลล์ที่เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งจะส่งตรวจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ตรวจภูมิแพ้อาหารซ่อนเร้น ภาวะสารอาหารในระดับเซลล์ ความบกพร่องของยีนกำจัดสารพิษ ตรวจหาการทำลายของสารพันธุกรรม ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม ตรวจหายีนมะเร็ง หาเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ โลหะหนักในเส้นผมหรือปัสสาวะ เป็นต้น และจำเป็นต้องมีการตอบแบบสอบถาม การตรวจ Total Bio Scan และ/หรือมีการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการซ้ำ เพื่อติดตามผลการรักษา

5.      การรักษาเน้นการปรับพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิต ได้แก่ การได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของร่างกาย การออกกำลังกาย การที่อวัยวะต่างๆได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ การนอนหลับ และการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ควบคู่ไปกับการรักษาสาเหตุของการเกิดโรค ท่านจะได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ที่ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะของตัวท่าน

6.      ควรเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีนี้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลและแข็งแรงสูงสุด ท่านควรดูแลตัวเองต่อไป โดยอาศัยหลักการและความรู้ที่ได้จากโปรแกรมนี้ รักษาให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุล ปราศจากโรคร้ายเรื้อรังและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบรูณ์ตลอดไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้