Ultra wellness ปรับสมดุลร่างกายเฉพาะบุคคล

ปรับสมดุลร่างกายเฉพาะบุคคล

โปรแกรมปรับสมดุลร่างกายเฉพาะบุคคลใช้หลักการแพทย์ ที่เรียกว่า Functional Medicine วิวัฒนาการการแพทย์ในขั้นตอนการตรวจรักษาโดยใช้วิธีเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางวิเคราะห์ถึงปัญหาและให้การดูแลได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดโรค และป้องกันรักษาโรคซับซ้อนได้เป็นผลดี ใช้การประยุกต์ทางโภชนาการ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย โดยแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษจะวิเคราะห์สาเหตุของโรคต่างๆ

รวมถึงโรคเรื้อรังที่มีความซับซ้อนโดยละเอียดเน้นการหาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของความผิดปกติของการทำงานของร่างกาย หรือสาเหตุของภาวะโรคเรื้อรัง

 

โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากการรับฟังปัญหาตั้งแต่อดีตตลอดจนพัฒนาการของปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงองค์ประกอบทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยจากการดำเนินชีวิตซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพในระยะยาว และประเมินผลการตรวจ ภายใต้ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

โปรแกรมปรับสมดุลร่างกายเฉพาะบุคคลใช้หลักการแพทย์ ที่เรียกว่า Functional Medicine วิวัฒนาการการแพทย์ในขั้นตอนการตรวจรักษาโดยใช้วิธีเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางวิเคราะห์ถึงปัญหาและให้การดูแลได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดโรค และป้องกันรักษาโรคซับซ้อนได้เป็นผลดี ใช้การประยุกต์ทางโภชนาการ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย โดยแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษจะวิเคราะห์สาเหตุของโรคต่างๆ

รวมถึงโรคเรื้อรังที่มีความซับซ้อนโดยละเอียด เน้นการหาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของความผิดปกติของการทำงานของร่างกาย หรือสาเหตุของภาวะโรคเรื้อรัง โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากการรับฟังปัญหาตั้งแต่อดีตตลอดจนพัฒนาการของปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงองค์ประกอบทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยจากการดำเนินชีวิตซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพในระยะยาว และประเมินผลการตรวจ ภายใต้ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้