โปรแกรมการล้างพิษด้วยการสวนล้างลำไส้แบบระบบปิด


โปรแกรมการล้างพิษด้วยการสวนล้างลำไส้แบบระบบปิด( Oxygenated Colon Therapy Program )
 
               การล้างพิษด้วยการสวนล้างลำไส้แบบระบบปิด ช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ด้วยการทำความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรก กากอาหาร ของเสีย สารพิษตกค้างให้หมดไป เนื่องจากของเสียเหล่านี้มักขับถ่ายออกได้ไม่หมด เพราะลำไส้มีความยาวหลายเมตรทั้งยังขดตัวไปมา จึงมีโอกาสที่กากอาหาร เซลล์เนื้อเยื่อที่ตายแล้ว พยาธิและน้ำเมือก จะเกาะติดอยู่ตามผนังลำไส้เป็นตะกรันอุจจาระแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคต่างๆ การสวนล้างลำไส้ระบบปิด ช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ มีระบบป้องกันติดเชื้อในลำไส้ สามารถควบคุมอุณหภูมิ อัตราการไหล และแรงดันของน้ำได้ เพื่อป้องกันปัญหาลำไส้ฉีกขาด และอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จึงมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามการล้างพิษด้วยวิธีการดังกล่าวไม่เหมาะกับ ผู้ที่มีปัญหาลำไส้อักเสบรุนแรง เป็นมะเร็งลำไส้ มีปัญหาการดูดซึมเกลือแร่ มีโรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ำ
 
 

Oxygenated Colon Therapy สวนล้างล้ำไส้ระบบปิด

              ทราบหรือไม่ว่า...ปัญหาในระบบการย่อยและลำไส้ อาจเป็นที่มาของอาการผายลมบ่อย ปากเหม็น ท้องอืด สิวเรื้อรัง ซึมเศร้า วิตกกังวล ความจำสั้น รวมถึงพฤติกรรมสุดเพี้ยน ความบกพร่องในระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร ก่อให้เกิดของเสียตกค้างและสารพิษสะสม ทำให้ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันลดลง ส่งผลกระทบต่อทุกระบบของร่างกาย นำมาซึ่งการเจ็บป่วยเรื้อรังและโรคจากความเสื่อมหลายชนิด ได้แก่ ไขข้ออักเสบ ไมเกรน ความจำไม่ดี เหนื่อยเรื้อรัง ภูมิแพ้ มะเร็ง รวมถึงปัญหาผิวพรรณต่างๆ เช่น ผื่นแพ้เรื้อรัง สิวเรื้อรัง ริ้วรอยก่อนวัย การดูแลระบบทางเดินอาหารด้วยวิธีการสวนล้างลำไส้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความบกพร่องในระบบการย่อยและดูดซึมอาหารได้ ลำไส้ดี สุขภาพแข็งแรง
             การสวนล้างลำไส้ (Colon Cleansing) ไม่เพียงมีประโยชน์ในผู้ที่มีปัญหาการขับถ่ายผิดปกติเท่านั้น เพราะในผู้ที่มีระบบการขับถ่ายปกติก็ยังคงมีของเสียตกค้างโดยเฉพาะในลำไส้ส่วนลึก ซึ่งการขับถ่ายในชีวิตประจำวันไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ การสวนล้างลำไส้อย่างถูกวิธี นอกจากจะช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ทำให้ระบบลำไส้แข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยชะล้างสารพิษตะกรันของเสียตกค้างภายในผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย
 
 

Colon Hydrotherapy การสวนล้างลำไส้ใหญ่ระดับบนด้วยน้ำอุ่นบริสุทธิ์

              โคลอน ไฮโดรเทอราปี คือ รูปแบบหนึ่งของการสวนล้างลำไส้ผ่านแรงดันน้ำที่เหมาะสมเพื่อการล้างลำไส้ใหญ่ทั้งระบบด้วยน้ำบริสุทธิ์ วิธีดังกล่าวนี้ ต่างจากการใช้ยาระบายหรือการสวนล้างลำไส้ระดับล่างที่นิยมใช้กาแฟในการสวนล้าง ซึ่งขจัดของเสียได้เพียงลำไส้ส่วนล่างเท่านั้น และไม่สามารถกำจัดสารพิษและของเสียที่ยึดติดกับผนังลำไส้มาเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งยังเสี่ยงต่อการฉีกขาดของลำไส้ การติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษตกค้างจากสารที่ใช้ในการล้างลำไส้
 

การเตรียมตัวก่อนการสวนล้างลำไส้ระดับบน

              ก่อนการบำบัดควรงดรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ขณะสวนล้างลำไส้จะรู้สึกปวดอุจจาระเหมือนปกติ ไม่ใช่ปวดแบบท้องเสีย โดยรู้สึกปวดเป็นช่วงๆตามจังหวะการปล่อยน้ำ หลังการบำบัดภายใน 15 นาที อาจปวดอุจจาระอีก 1-2 ครั้ง จึงควรรอเข้าห้องน้ำจนแน่ใจว่าขับถ่ายอุจจาระจนหมดแล้วจึงค่อยเดินทางกลับ
 
 

การสวนล้างลำไส้ระบบปิดด้วย Colon-Hydromat Comfort
                Colon-Hydromat Comfort เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล ในการสวนล้างลำไส้ระดับบนด้วยระบบปิด พัฒนาโดย บริษัท Herman Apparatebau GMBH จากประเทศเยอรมัน น้ำที่ใช้ในการสวนล้างลำไส้ถูกควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อร่างกายและผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ด้วยเทคโนโลยี Habamat Aquaclean จึงมั่นใจได้ว่ามีความบริสุทธิ์และปราศจากเชื้อแบคทีเรีย

                การเติมออกซิเจนเข้มข้นในน้ำระหว่างการสวนล้าง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารพิษที่เกาะติดตามผนังลำไส้ ช่วยฆ่าพยาธิ และทำลายเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อวัยวะต่างๆยังได้รับปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากการซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดออกซิเจนนี้ยังช่วยปรับสมดุลสารอิเล็กโตรไลท์และความเป็นกรด-ด่างในร่างกายอีกด้วย

                ด้วยเทคโนโลยีควบคุมปรับแรงดันน้ำที่เหมาะสม ช่วยให้ปลอดภัยในการส่งน้ำเข้าไปในสำไส้ส่วนลึก จึงสามารถล้างลำไส้ใหญ่ได้ทั้งระบบ ต่างจากการสวนล้างระบบอื่นๆที่ส่งน้ำเข้าไปได้เพียงลำไส้ส่วนปลายเท่านั้น ระหว่างบำบัด ระบบจะปล่อยน้ำเข้าสู่ลำไส้อย่างช้าๆ ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 45 นาที ผ่านทางทวารหนักด้วยสายสวนขนาดเล็กและถูกขับออกมาในระบบปิด

                ตลอดกระบวนการสวนล้างนี้อยู่ภายใต้การดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพื่อการสวนล้างลำไส้โดยเฉพาะนี้ ยังมอบความสะดวกสบาย นอกจากนี้ระบบปิดยังป้องกันการติดเชื้อ และอุปกรณ์ที่สัมผัสร่างกายโดยตรงเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อและใช้แล้วทิ้ง จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย
การสวนล้างลำไส้ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพในผู้ที่มีอาการ
               มีปัญหาในการขับถ่าย ท้องผูกเรื้อรัง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ ผายลมบ่อย ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นประจำ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ต่ำตลอดเวลา เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปากแห้ง ปากเปื่อย ปากเหม็น มีกลิ่นตัวอย่างรุนแรง โรคผิวหนังมีผื่นแพ้คันตามตัว สิวอักเสบเรื้อรัง หอบหืด ไขข้ออักเสบ ปวดตามข้อ และเป็นริดสีดวงทวาร
 
 
 
 


ข้อห้ามในการบำบัดด้วยการสวนล้างลำไส้
               ได้รับการผ่าตัดช่องท้องไม่เกิน 3 เดือน มีก้อนเนื้องอกในช่องท้อง เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่ 2 ถึงระยะสุดท้าย ได้รับการผ่าตัดทางทวารหนักในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน เป็นไส้เลื่อนอย่างรุนแรง ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด เลือดออกทางทวารหนัก มีปัญหาการขมิบทวาร ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ เปิดลำไส้ออกทางหน้าท้อง หรือขณะตั้งครรภ์
 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้