โปรแกรมการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง ( Chronic skin disease treatment program )

โปรแกรมการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง ( Chronic skin disease treatment program )


                 การลุกลามของโรคจนเกิดโรคผิวหนังเรื้อรังอาจมีปัจจัยมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น ปัจจัยทางพันธุ์กรรม ภาวะแวดล้อมบางอย่างกระตุ้นให้เกิดอาการของโรค อาหาร การติดเชื้อ ความเครียด การแกะเกา การใช้ยาบางชนิด เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล่วนทำให้เกิดการเสียสมดุลในร่างกาย ยังผลต่อกระบวนการรักษาของร่างกายไม่ถูกกระตุ้นให้มีการทำงานอย่างเพียงพอ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงอ่อนแอลง หากจะกระตุ้นให้กระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายให้กลับมาทำงานได้ตามปกติดังเดิม จึงต้องใช้วิธีการเพิ่มภูมิให้ร่างกายการกระตุ้นให้ร่างกายขับสารพิษ ลดการเกิดการอักเสบภายในร่างกาย เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้เต็มที่ ร่างกายจึงกลับเข้าสู่ความสมดุลอีกครั้ง