มะเร็ง

        ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปีละ 58 ล้านคน และตายจากโรคมะเร็งปีละ 7.6 ล้านคน และคาดว่าจะตายเพิ่มเป็น 9 ล้านคนในปี 2015 และ 11.4 ล้านคนในปี 2030 สำหรับในประเทศไทยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย และพบผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าคนไทยมีความเสี่ยงโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่อายุ 35 ปีเป็นต้นไป ทั้งเพศหญิงและชาย

        โรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ โดยการกำจัดหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รักษาดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง นอกจากนี้การตรวจยีนโรคมะเร็งก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากสามารถตรวจหาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดปกติให้พบก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็ง ยิ่งตรวจพบโรคมะเร็งได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งจะมีโอกาสหายมากขึ้นเท่านั้น

 

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

        มะเร็ง คือ เซลล์ที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้อร้าย เติบโตและขยายตัวในหลอดเลือด และน้ำเหลือง กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆในร่างกายโดยไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งสามารถเกิดจากเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย ยกเว้น ขน ผม เล็บที่งอกออกมาแล้วเท่านั้น การเรียกชื่อของมะเร็ง จะเรียกชื่อจากจุดที่เริ่มต้นเป็นมะเร็ง เช่น เริ่มเป็นที่มะเร็งเต้านม แล้วแพร่กระจายไปที่ตับ ก็ยังคงเรียกว่ามะเร็งเต้านม ไม่ใช่มะเร็งตับ

        สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีหลายสาเหตุ ได้แก่ การถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อม เช่น สารเคมี สารอนุมูลอิสระ รังสี ไวรัส แบคทีเรีย และพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น อาหารที่รับประทาน ความเครียด และการกลายพันธุ์ของยีน ซึ่งอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมาก ในเซลล์ประกอบ ด้วยยีนมากกว่า 30,000 ตัว ยีนแต่ละตัวมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน เมื่อใดก็ตามที่ยีนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ควรจะเป็น จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือร่างกายไม่สามารถควบคุม การทำงานที่ผิดปกติไปของยีนนั้นๆ จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

ประวัติครอบครัวช่วยทำนายโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างไร

        ในคนปกติที่ไม่ได้เป็นมะเร็ง แต่มีประวัติครอบครัวสายตรง (พ่อแม่ พี่น้อง หรือ ลูก) ที่เป็นโรคมะเร็ง จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ ดังนี้

  • การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ 23 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติโรคมะเร็งดังกล่าวในครอบครัว
  • การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม 9 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติโรคมะเร็งดังกล่าวในครอบครัว
  • การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก 3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติโรคมะเร็งดังกล่าวในครอบครัว
  • การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับ จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ 49 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติโรคมะเร็งดังกล่าวในครอบครัว ในขณะที่การดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงเพียง 1.88 เท่า หรือการรับประทานอาหารที่มีเชื้อราอัลฟลาทอกซิน (aflatoxin) ปนเปื้อนเพิ่มอัตราเสี่ยงเพียง 1.80 เท่า
  • การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งรังไข่ จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ 34 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติในครอบครัว
Powered by MakeWebEasy.com