เรื่องของผื่นเรื้อรัง
เป็นแล้วเป็นอีก...ไม่หายซักที ชีวิตทำไมถึงได้แสนเศร้าขนาดนี้ เรื่องของผื่นเรื้อรังไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ อีกต่อไป ไม่อยากให้ผื่นต้องมารบกวนจิตใจ