อาหารซินไบโอติก (Synbiotics)
        ได้แก่ อาหารซึ่งมีส่วนผสมทั้งของโปรไบโอติก (Probiotic) และพรีไบโอติก (Prebiotic) รวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงต่อสุขภาพ ดังนั้น ประโยชน์และโทษของอาหารซินไบโอติก จึงเช่นเดียวกับ อาหารโปรไบโอติก และอาหารพรีไบโอติก
        ( Prebiotic ได้แก่อาหารที่ทานแล้วไม่ถูกย่อยและดูดซึมในกะเพาะแต่จะย่อยที่ลำไส้ใหญ่โดยแบททีเรีย Lactobacillus, Bifidobacterium ที่อยู่ในอาหาร Probiotics ทั้งสองจึงเสริมกันเป็น Synbiotic อาหาร Prebiotic ได้แก่ หัวหอม,ต้นหอม,หน่อไม้ฝรั่งเป็นต้น)
 
       การศึกษาโปรไบโอติก พรีไบโอติก และซินไปโอติกกับโรคมะเร็ง ที่ให้ผลว่า สามารถป้องกัน หรือ ลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้ เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการ และในสัตว์ทดลอง โดยการศึกษาในคนยังเป็นการศึกษาในกลุ่มคนจำนวนน้อยมากซึ่งไม่มีการสุ่มตัวอย่าง และยังมีระเบียบวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นในปัจจุบัน การแพทย์จึงสรุปว่า ในคน อาหารทั้งสามกลุ่มยังให้ผลไม่ชัดเจนในการป้องกันและลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง ชนิดต่างๆ รวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม แต่ขณะนี้กำลังมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง และจริงจัง โดยเป็นการศึกษาที่มีระเบียบวิจัยที่ได้มาตรฐาน และในจำนวนกลุ่มตัวศึกษาที่มากพอ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องนี้อย่างชัดเจน
 
 
        ส่วนการนำอาหารทั้งสามกลุ่ม ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การศึกษาต่างๆให้ผลตรงกันว่า อาหารทั้งสามกลุ่มไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้ แต่บางการศึกษาให้ผลว่า อาจช่วยชะลอการย้อนกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เมื่อบริโภคภายหลังครบการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ว
 
        การบริโภค โปรไบโอติกเมื่อมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ อาจก่อการติดเชื้อจนถึงชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรงดอาหารโปรไบโอติกเสมอในระหว่าง ได้ยาเคมีบำบัด และ/หรือ เมื่อมีเม็ดเลือดขาวต่ำ ส่วนการบริโภคอาหารพรีไบโอติกปริมาณสูงอาจก่ออาการมีแก๊สในลำไส้มากกว่า ปรกติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ต้องการบริโภคอาหารกลุ่มต่างๆทั้ง ๓ กลุ่ม ควรปรึกษาแพทย์โรคมะเร็งก่อนเสมอ เพื่อได้รับคำแนะนำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษา
Powered by MakeWebEasy.com