วิธีการสั่งซื้อสินค้า
image
1. เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ
2. หากต้องการเลือกสินค้าเพิ่มให้กด “ ซื้อสินค้าต่อ ” แต่ ถ้าต้องการชำระเงินให้กด “ชำระเงิน ”
image
image
3. ให้เข้าระบบเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านสมาชิกในระบบเว็บ หรือ ผ่านระบบ Facebook
4. กรอกข้อมูล ในระบบให้ครบแล้วกดยืนยันการสั่งซื้อ
image
image

5. ให้พิมพ์ใบสั่งซื้อหรือแคปหน้าจอ เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อ จากนั้นให้ไปชำระเงินที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 102-249704-3