จิตใต้สำนึก(Subconscious)
เป็นความรู้สึก. นึกคิดที่ตัวเราเองไม่สำเหนียก (not currently in focal awareness). อีกชื่อ. Unconscious mind.
เชื่อว่า limbic systemที่อยู่สมองส่วนกลาง(mid brain) บริเวณ Hippocampus และAmygdala (ดูรูป) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ.
การให้ความตั้งใจและอารมณ์ (attention and emotion) ตอบสนองแบบไม่ตั้งใจและเจ้าตัวก็ไม่สำเหนียก
หากมีกระทบกระเทือนต่อสมองส่วนนี้ คนนั้นก็จะมีอารมณ์ผิดแปลกไป (เช่นผู้ติดยาเสพติด หรือaccident)
   ปกติคนเราจะมีข้อมูลเข้ามามากแต่ละวัน ที่ได้เห็น ได้ฟังแล้วสมองก็ตอบโต้แบบมีความรู้สึก
 
(conscious ly process to make meaningful sense).
แต่ข้อมูลมีมากจนล้น (overload) สมองส่วนที่ conscious รับไม่ได้ จึงไปเก็บไว้
ในส่วนsubconscious ซึ่งเก็บข้อมูลได้มากกว่า
และเรียกกลับมาใช้ได้อีก (recalls) เมื่อสำนึกได้.
 
จิตแพทย์เชื่อว่าการตอบสนองแบบจิตใต้สำนึกมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัณชาตณาน
(Instinctually situation) เพื่อเอาตัวรอด. ข้อมูลที่เก็บไว้ที่ subs conscious
อาจเป็นข้อมูลที่ไร้สาระ. หรือไม่มีความหมาย แต่ถ้านึกได้ ก็ดึงกลับมาใช้
คนคนนั้น (victim) เมื่อเผชิญกับปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ให้เครดิต
(discredited her own instincts) ส่งไปเก็บที่subconscious หลายๆ
ครั้งคนนั้น จะตอบสนองแบบตรงข้ามกับความเป็นจริงที่สังคมรับได้.
การที่ตอบเช่นนี้เชื่อว่า เนื่องจากความจำในอดีต ที่เจ็บปวด
อารมณ์ที่เจ็บแสบกับสัณชาตญานเป็นตัวกำหนด ทำไปอย่างไม่รู้ตัว.
ถ้าเป็นบ่อยควรปรึกษาจิตแพทย์
Powered by MakeWebEasy.com