กาเฟอีน (caféine)
สารนี้มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ทำให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วงได้ เครื่องดื่มหลายชนิดมีกาเฟอีนเป็นส่วนผสม
เช่น กาแฟ น้ำชา น้ำอัดลมรวมทั้งเครื่องดื่มชูกำลัง

 

 

 

กาเฟอีน - (caféine) ในกาแฟ   

    ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นประสาทที่ได้รับความนิยมมาก.
กาแฟพันธุ์อาราบิกาจะมีปริมาณกาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟพันธุ์โรบัสตา. 
โดยทั่วไปกาแฟเอสเปรสโซจากเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิกาจะมีกาเฟอีน
ประมาณ 40 มิลลิกรัม นอกจากนี้ในเมล็ดกาแฟยังพบอนุพันธุ์ของกาเฟอีน
คือ ธีโอฟิลลีน (Theophyllin) ในปริมาณเล็กน้อยอีกด้วย

                                                                                             

 

                                             

กาเฟอีน - (caféine) ในชา   

ใบชา ยังเป็นแหล่งของกาเฟอีนที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง
พบว่าจะมีกาเฟอีนมากกว่ากาแฟในปริมาณเดียวกัน แต่วิธีชงดื่มของชานั้น
ทำให้ปริมาณกาเฟอีนลดลงไปมาก แต่ชาจะมีปริมาณของธีโอฟิลลีนอยู่มาก
และพบอนุพันธุ์อีกชนิดของกาเฟอีน คือ ธีโอโบรมีน (Theobromine)
อยู่เล็กน้อยด้วย ชนิดของใบชาและกระบวนวิธีการเตรียมก็เป็น
ปัจจัยสำคัญของกาเฟอีนในน้ำชาเช่นเดียวกับในกาแฟ
เช่นในชาดำและชาอูหลงจะมีกาเฟอีนมากกว่าในชาชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
สีของน้ำชาไม่ได้เป็นลักษณะบ่งชี้ถึงปริมาณกาเฟอีนในน้ำชา
เช่นในชาเขียวญี่ปุ่นซึ่งจะมีปริมาณกาเฟอีนสูงกว่าชาดำบางชนิด. กาเฟอีน - (caféine) ในช็อคโกแลต

ช็อคโกแลต ซึ่งผลิตมาจากเมล็ดโกโก้ก็เป็นแหล่งของกาเฟอีน
เช่นเดียวกัน แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าเมล็ดกาแฟและใบชา แต่เนื่องจาก
ในเมล็ดโกโก้มีสารธีโอฟิลลีนและธีโอโบรมีนอยู่มาก จึงมีฤทธิ์อ่อนๆ
ในการกระตุ้นประสาท อย่างไรก็ตาม ปริมาณของสารดังกล่าวนี้
ก็ยังน้อยเกินไปที่จะให้เกิดผลกระตุ้นประสาท
เช่นเดียวกับกาแฟในปริมาณที่เท่ากัน.กาเฟอีน - (caféine) ในน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลัง

น้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลัง เป็นเครื่องดื่มที่พบกาเฟอีนได้มากเช่นเดียวกัน
น้ำอัดลมทั่วไปจะมีกาเฟอีนประมาณ 10-50 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
ขณะที่เครื่องดื่มชูกำลัง เช่นกระทิงแดง จะมีกาเฟอีนอยู่มากถึง 80 มิลลิกรัม
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค กาเฟอีนที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้อาจมาจาก
พืชที่เป็นแหล่งผลิต แต่ส่วนใหญ่จะได้จากกาเฟอีนที่สกัดออกระหว่าง
การผลิตกาแฟพร่องกาเฟอีน (decaffeinated coffee)

ผลดีและผลเสีีย 
ของ “กาเฟอีน” ต่อร่างกาย ในปรีมาณที่พอเหมาะ
          ผลดี
- กระตุ่นให้เกิดการตื่นตัว
- ลดอาการง่วงนอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานต่อเนื่อง
- ช่วยลดอาการเมื่อยล่าของสมอง

         ผลเสีย
- ปวดศรีษะ
- หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
- นอนไม่หลับ
- ปัสสาวะบ่อยๆ
- เร่งการหลังกรดในกระเพราะอาหาร
การรักษาพิษของกาแฟอิน

โดยทั่วไปจะเป็นการรักษาตามอาการที่เกิด
แต่หากผู้ป่วยมีปริมาณกาเฟอีน
ในเลือดสูงมากอาจต้องได้รับ
การล้างท้องหรือฟอกเลือด
Powered by MakeWebEasy.com